CÂU HỎI BÁC SĨ THÁNG 8 NĂM 2022

Phân loại: Tay nghề

Hướng dẫn kiểm tra kiến thức chuyên môn năm 2022

  • Bài kiểm tra gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến (online) trong thời gian 20-30 phút.
  • Anh/Chị nhập đầy đủ thông tin Họ và tên, năm sinh, mã số nhân viện (nếu có) và đơn vị công tác.
  • Lưu ý mỗi Anh/Chị chỉ thực hiện bài kiểm tra 1 lần.

Bắt đầu