Khảo sát hài lòng - nhân viên y tế

Câu hỏi

THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU
1. Ngày điền phiếu
2. Giới tính
3. Tuổi
4. Chuyên môn chính (Bác sĩ / Dược sĩ / Điều dưỡng / Hộ lý / Kỹ thuật viên...)
5. Bằng cấp cao nhất (Phổ thông / Trung cấp / Cao đẳng / Đại học / Thạc sĩ - CKI / Tiến sĩ - CKII)
6. Số năm công tác trong ngành y (từ 1 năm 6 tháng sẽ ghi là 2, dưới 1 năm 5 tháng sẽ ghi là 1)
7. Số năm công tác tại bệnh viện hiện tại (từ 1 năm 6 tháng sẽ ghi là 2, dưới 1 năm 5 tháng sẽ ghi là 1)
8. Vị trí công tác hiện tại (Lãnh đạo bệnh viện / Trưởng khoa phòng / Phó khoa phòng / Nhân viên biên chế / Hợp đồng ngắn hạn)
9. Phạm vi hoạt động chuyên môn (Khối hành chính / Cận lâm sàng / Dược / Nội / Nhi / Nhiễm / Chuyên khoa lẻ)
10. Anh/Chị có được phân công kiêm nhiệm nhiều công việc không?
11. Trung bình Anh/Chị trực mấy lần trong một tháng?
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ BỆNH VIỆN (Anh/Chị đánh dấu vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây)
A. SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
A1. Phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát.
A2. Trang thiết bị văn phòng, bàn ghế làm việc... đầy đủ, các thiết bị cũ, lạc hậu được thay thế kịp thời
A3. Có bố trí phòng trực cho NVYT
A4. Phân chia thời gian trực và làm việc ngoài giờ hành chính hợp lý
A5. Các trang bị bảo hộ cho NVYT (quần áo, khẩu trang, găng tay..) đầy đủ, không bị cũ, nhàu nát, không bị hạn chế sử dụng
A6. Môi trường học tập tạo điều kiện cho NVYT cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ: thư viện, phòng đọc, tra cứu thông tin, truy cập internet...
A7. Môi trường làm việc bảo đảm an toàn cho NVYT
A8. Bệnh viện bảo đảm an ninh, trật tự cho NVYT làm việc
A9. Người bệnh và người nhà có thái độ tôn trọng, hợp tác với NVYT trong quá trình điều trị
B. SỰ HÀI LÒNG VỀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP, ĐỒNG NGHIỆP:
B1. Lãnh đạo có năng lực xử lý, điều hành, giải quyết công việc hiệu quả
B2. Lãnh đạo phân công công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo của nhân viên
B3. Lãnh đạo quan tâm, tôn trọng, đối xử bình đẳng với các NVYT
B4. Lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp NVYT
B5. Lãnh đạo động viên, khích lệ nhân viên khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tiến bộ trong công việc
B6. Đồng nghiệp có ý thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung
B7. Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết
B8. Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công việc
B9. Đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống
C. SỰ HÀI LÒNG VỀ QUY CHẾ NỘI BỘ, TIỀN LƯƠNG, PHÚC LỢI
C1. Các quy định, quy chế làm việc nội bộ của bệnh viện rõ ràng, thực tế và công khai
C2. Môi trường làm việc tại khoa/phòng và bệnh viện dân chủ
C3. Quy chế chi tiêu nội bộ công bằng, hợp lý, công khai
C4. Việc phân phối quỹ phúc lợi công bằng, công khai
C5. Mức lương tương xứng so với năng lực và cống hiến
C6. Chế độ phụ cấp nghề và độc hại xứng đáng so với cống hiến
C7. Thưởng và thu nhập tăng thêm ABC xứng đáng so với cống hiến
C8. Cách phân chia thu nhập tăng thêm công bằng, khuyến khích nhân viên làm việc tích cực.
C9. Bảo đảm đóng BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ và các hình thức hỗ trợ ốm đau, thai sản đầy đủ
C10. Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng đầy đủ
C11. Có phong trào thể thao, văn nghệ tích cực
C12. Công đoàn bệnh viện hoạt động tích cực
D. SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG VIỆC, CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ THĂNG TIẾN
D1. Khối lượng công việc được giao phù hợp
D2. Công việc chuyên môn đáp ứng nguyện vọng bản thân
D3. Bệnh viện tạo điều kiện cho NVYT nâng cao trình độ chuyên môn
D4. Bệnh viện tạo điều kiện cho NVYT học tiếp các bậc cao hơn
D5. Công khai các tiêu chuẩn cho các chức danh lãnh đạo
D6. Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo dân chủ, công bằng
D7. Có cơ hội thăng tiến khi nỗ lực làm việc
E. SỰ HÀI LÒNG CHUNG VỀ BỆNH VIỆN
E1. Cảm thấy tự hào khi được làm việc tại bệnh viện
E2. Đạt được những thành công cá nhân khi làm việc tại bệnh viện
E3. Tin tưởng vào sự phát triển của bệnh viện. trong tương lai
E4. Sẽ gắn bó làm việc tại khoa, phòng hiện tại lâu dài
E5. Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài
E6. Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện
E7. Tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc tại bệnh viện
G. Anh/Chị có ý kiến hoặc đề xuất nào khác với Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện?