Giới thiệu

Ứng dụng eMedApp

Ứng dụng dựa trên yêu cầu thực tế BVND và chúng tôi đã dành cả tâm huyết để thực hiện và cho ra một sản phẩm tốt nhất để phục vụ xã hội.

Hỗ trợ 24/7

sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.

Tìm thông tin

liên quan tới thuốc.

Duyệt kháng sinh

hỗ trợ duyệt trực tuyến.

Khoá học trực tuyến

Mọi người học y dược trực tuyến.

Xem qua Video của ứng dụng

Video tính hữu ích của ứng dụng

Tính năng Ứng dụng eMedApp

Xem nhanh các tính năng của ứng dụng

 • Duyệt kháng sinh

  Duyệt kháng sinh trực tuyến

 • Tham khảo thuốc

  Tham khảo về các loại thuốc

 • Công thức tính

  Công thức y dược để tiết kiện thời gian

 • Khoá học

  Khoá đào tạo về thuốc

 • Trắc nghiệm

  Câu trắc nghiệm giúp học đúng

 • Bài viết & Video

  Bài viết & Video về y khoa

app
Tải ứng dụng eMedApp

Hãy đăng nhập và tải ứng dụng ngay!

Cài đặt ứng dụng để thụ hưởng nhiều tiện ích chăm sóc sức khoẻ.