Về eMedHTD

Về eMedHTD

Trang web tra cứu thông tin về phác đồ điều trị, thuốc, cung cấp các công cụ quản lý hỗ trợ điều trị và tập huấn - huấn luyện của Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới.

Trang web được xây dựng & quản lý bởi Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Quản lý Chất lượng, Công nghệ Thông tin, Điều dưỡng và Khoa Dược.