Lưu đồ phân tầng nguy cơ nhiễm VKĐK

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Lưu đồ phân tầng nguy cơ nhiễm VKĐK

Yếu tố Nguy cơ Nhiễm VKĐK

Độ nặng

Người lớn
Trẻ em
Bệnh lý Gan mãn tính

Điểm

Điểm

Kết Luận Phân Nhóm:

Chưa thuộc nhóm nào

Nhóm 1: Ít nguy cơ nhiễm VKĐK

  • Strep/S. Aureus nếu liên quan da và mô mềm
  • Gram (-) nếu liên quan tiết niệu hoặc đường tiêu hoá
  • Pneumococcus, H. Influenza, K. spp nếu nhiễm trùng liên quan đến hỗ trợ hô hấp
  • Pseudomonas nếu nhiễm trùng liên quan giảm bạch cầu hạt