Tiêu chuẩn SIRS

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tiêu chuẩn SIRS

Tiêu chuẩn SIRS ở trẻ em

Điểm