Bảng đánh giá điều trị dự phòng Huyết khối tĩnh mạch sâu

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bảng đánh giá điều trị dự phòng Huyết khối tĩnh mạch sâu

Bước 1

(Đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu theo thang điểm PADUA)
Điểm
>= 4
Chỉ định điều trị

Bước 2

Đánh giá chống chỉ định của thuốc chống đông

Bước 3

Đánh giá nguy cơ chảy máu theo thang điểm IMPROVE

Bước 4

Kết thúc! Xem kết luận kế bên.
Kết luận